eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.936

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 577-578
Nummer: 936


<-Forrige . Indhold . Næste->

936.

10 Marts 1663.

Skøde paa en Grund paa Kristianshavn.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Offe Schade etc. sig haffuer tilforhandlet den pladtz, jord, grund och

III s.577

eyendom i Christianshaffn liggendis, som woris elskelige kiere her fader, salig och høilofflig ihukommelse, anno 1623 den 6 junij til affgangne her Jens Sparre skiødt och giffuet haffuer, och forskreffne Offe Schade nu vnderdanigst haffuer ansøgt och begiert, wj hannem endnu til hans haffue-pladtz der sammesteds at forwide naadigst wille forunde och beuilge for sig och sin arffuinger til eyendom at maatte niude saa uit jordsmon bag samme gaardtz grund vd til Kongens gade liggendis, som hand allerede med planckwerck der til indeluct och indhegnet haffuer, och woris naadigste skiøde derpaa meddeelis maatte, da haffuer wj naadigst forundt, skiødt och affhendt, saa och hermed etc. Offe Schade och hans arffuinger forskreffne støche jord, som etc. Hafniæ 10 martij 1663.

Sæl. Registre XXV. 386-87.

III s.578

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 19:31:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top