eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.934

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 577
Nummer: 934


<-Forrige . Indhold . Næste->

934.

20 Jan. 1663.

Stadfæstelse paa et Skøde paa en Gaard i Kjøbmagergade.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom hos os underdanigst ansøges och begieres wores naadigste confirmation paa effterskreffne skiøde, liudendis ord effter andet som følger: Jeg Elisabeth Augusta etc. tilskiøder Peder Pedersøn, borgemester udj den kongelige frj rigs stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger en min gaard, grund, hauge och jord frj eyendomb liggendis her i bemelte Kiøbenhaffn i Kiøbmagergade imellom affgangne her Friderick Wrnes gaard paa den eene och Jacob Kirtzerou guldsmids huus och waaning paa den anden side, som welbyrdige Christopher Sehsted, Kongl. Mai. welbestalter hoffmarskalck, nu for leye iboer, med huse, biugning, gaardsrom, tilliggende hauge, nu staaende och der udj werende kacheloffuen och ellers huad andet nagelfast er, och som billigen och med rette bør i noget kiøb eller skiøde jndberegnis, intet med alle i nogen maader undertagendes, efftersom samme gaard och haffue nu biugt etc. Datum Kiøbenhaffn den 13 septembris anno 1662. Elisabetha Augustu(!). Peter Reetz. Axel Wrup. Da haffue wj forskreffne skiøde udj alle des ord etc. confirmerit och stadfest, saasom det her offuen indført findes, saa och hermed etc. Forbydendes etc. Hafniæ 20 janvarij 1663.

Sæl. Registre XXV. 373-74.

III s.577

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 19:01:29 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top