eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.929

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 569-570
Nummer: 929


<-Forrige . Indhold . Næste->

929.

1 Okt. 1662.

Skøde paa en Grund paa Slotspladsen.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Casper Rollffs, jndwohner her i woris residentz stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger effterskreffne tvende støcher jorder, grunder och pladtzer hos och udj hans gaardtz rum, som hand nu paaboer, beliggendis, som effter allen och maal findis begreben som følger: Først en pladtz liggendes nest sønden for imellom hans egen och den gaard pladtz, som nu aff os elskelig Johan Christoph von Cørbitz etc. beboes, er strechende udj den synder side fra os elskelig Ludwig Lorentzes etc. hauges planckewerck fra øster oc i wester 46 siellandtz allen lang, den wester side op til bemelte Johan Christoph von Cørbitzes køchenhuus fra synder i nør hen imod Casper Rolffs egen pladtz 6 siellandz allen lang, den side

III s.569

imod Casper Rolffs egen gaardtz rum fra wester i øster hen op til Ludwig Lorentzes hauges planchwerck igien 41 allen och 8 tol lang, och den østre side op til Ludwig Lorentzes hauge langs wed hans hauges planchwerck fra nør i sønder indtil forskreffne rigens marskalckens baggers planckwerck 12 siellantz allen och tre qvarteer lang. Noch et andet støcke jord och grund, som allerede aff affgangne Johan de Klerch er worden bebygt, liggendis ud imod gaden och befindis at were i sin lengde fra øster och wester indtil bemelte rigens marskalckes huus hiørne 2 1/2 allen lang, och strecker sig siden samme jord imellom baade disse pladtzer hen i synder spitz som en kiille, saa at den paa den synder ende worder til ingen maal at neffne. Thi kendes wj os« etc. Hafniæ 1 octobris 1662.

Sæl. Registre XXV. 344-45.

III s.570

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 11:11:09 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top