eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.920

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 560
Nummer: 920


<-Forrige . Indhold . Næste->

920.

18 Juni 1662.

Privilegium for Sæbesyder Herman Jæger (jfr. Nr. 880).

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Herman Jæger for nogen tid siden haffuer bekommet woris naadigste privilegie paa et sebesyderj vdj wor kiøbsted Christians-haffn at anrette och fortsette, da haffue vj effter vnderdanigst ansøgning och begiering ydermere bewilget och tillat, saa och etc., at forskreffne Herman Jæger maa udj bemelte Christianshaffn med sin familia och domestiquer boe och bygge udj ald frihed, vden nogen hinder, i huad maade det och vere kand, sin handel och negotie at driffue med sæbe saa velsom andet i smaa och store partier och seeben i saa stor och liden troe(?), som det hannem til sin meste profit effter sin tycke kand vere, foruden med borgerlig eed eller nogen anden borgerlig paaleeg at besverges, och for ingen anden ret, were sig gieslig eller werdslig, i huad sager det och were kand, at skal citeris eller forplict were at sware uden for woris hoffret. Forbydendes etc. Hafniæ 18 junij 1662.

Sæl. Registre XXV. 307.

III s.560

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 20:57:17 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top