eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.917

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 558-559
Nummer: 917


<-Forrige . Indhold . Næste->

917.

6 Maj 1662.

Skøde paa en Grund i Rosenborggade.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj for rum tid siden til Lauridtz Hammer, forrige jndvaaner her i woris residentz stad Kiøbenhaffn, haffuer skiødt och affhendt en pladtz udj Rosenborg-gaden her inden festningen med saadan condition, at hand dend effter der om giorde anordning och woris der paa vdgiffne skiødes jndhold bebygge skulle, da effterdj samme pladtz icke endnu bebygget er, wille vj derfor bemelte woris forrige vdgiffne skiøde her med casserit och igienkaldet haffue, och forskreffne stycke jord til Peder Christensøn, jndwaaner her i staden, och hans arffvinger til en byggepladtz naadigst skiødt och affhendt, saa och hermed skiøder och affhender udj sin lengde och brede effter der om paa ny giorde alne och maal som følger, nemlig udj Rosenborg-gaden 42 1/2 alne, imod her Henrick Rantzous haffue 61 alne, fra krogen och til Gertruds

III s.558

gaden 33 1/2 alne, och udj Gertrudsgaden 44 alne. Huilcken forskreffne pladtz etc. Hafniæ 6 maij 1662.

Sæl. Registre XXV. 289-90.

III s.559

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 20:40:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top