eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.912

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 554-555
Nummer: 912


<-Forrige . Indhold . Næste->

912.

7 Marts 1662.

Islandsk Kompagni ophæves.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at vi naadigst haffuer for got anseet det hidindtil priviligerede Iislandske compagnie effter dend aarsag och anledning samme compagnie sielff dertil haffuer giffuet aldeeles at opheffue, saasom wi det och tilligemed alle andre særdelis privilegier, som nogen aff os hidindtil kand haffue erlanget paa Iisland at handle eller seigle, hermed aldeelis opheffue, saa at vdredningen hereffter skal skee herfra bemelte woris residentz stad allene aff

III s.554

dennem, som derudj wille participere, naar it nyt compagnie igien worder opretted, dog at huis dennem vdj neruerende aar fra dette wort breffs dato at regne enten allerede beuilget er eller hereffter ved sær pas at didseigle beuilget worder wed magt bliffuer. Huoreffter alle och enhuer etc. Hafniæ 7 martij 1662.

Aaret er maaske 1664, da Brevet er indført mellem Breve fra Avgust 1664 i Sæl. Registre XXV. 531.

III s.555

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 19:42:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top