eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.908

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 553
Nummer: 908


<-Forrige . Indhold . Næste->

908.

30 Dec. 1661.

Skøde paa en Grund paa Slotsholmen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj naadigst haffuer bevilget Hans Balcke, woris hoff snedicker, at maatte sin fortog wed den pladtz och woning paa Slodtzholmen, som hand nu sielff i boer, lenger udj stranden forwide och derimod naadigst forundt nest wed bemelte wohning och pladtz hand iboer at maatte der til bekomme och jndtage, som effter alne och maal befindis at were saa bred som samme forrige pladts, item wed den side til os elskelig, hederlig och høylerd mester Johannes Bremer nj alne, och ved den side ved Johan Banniermands 4 1/2 alne och til gaden imellom fortoget och pladtzen vere 14 alne vdj breden. Thi haffuer vi naadigst vndt, skiødt och affhendet, saa och hermed etc. til forskreffne Hans Balche och hans arffvinger forskreffne ved bemelte hans forrige wohning och pladtz liggende styche jord. Huilchet forskreffne styche jord etc. Haffniæ 30 decembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 243-44.

III s.553

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 19:18:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top