eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.907

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 552-553
Nummer: 907


<-Forrige . Indhold . Næste->

907.

21 Dec. 1661.

Skøde paa en Grund paa Slotspladsen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vj tilforn naadigst haffuer forundt os elskelig, hederlig och høylerde mester Johannes Bremer, woris tydske hofpredickant, at maatte sin fortog ved den

III s.552

pladtz och wohning paa Slodtzholmen, som hand nu selff iboer, lenger udj stranden forwijde, paa det hand derimod it støcke jord nest ved bemelte sin egen platz dertil bekomme och indtage kunde, da eftersom pladtzen ved alne och maal er offuerslagit och befindis, at gaden tilforn var 10 alne nu kand bliffue 14 alne bred, saa forskreffne mester Johannes Bremer derfor resten deraff til sit huus och pladtz bevilgis kunde, thi haffuer vi naadigst vndt, skiødt och affhendt etc. til forskreffne mester Johannes Bremer och hans arffvinger forskreffne ved bemelte forrige wohning och pladtz liggende och aff hannem begierte stycke jord, som udj alne och maal er begreben som følger, nemlig vdj breden ligesaa bred som hans forrige pladtz, jtem udj den side til det lille stredit 14 1/2 alne och i den side til Hans Balckes pladtz udj lengden och breden som forskreffuit staar etc. Haffniæ 21 decembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 241-42.

III s.553

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 18:49:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top