eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.898

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 542
Nummer: 898


<-Forrige . Indhold . Næste->

898.

31 Okt. 1661.

De som have kjøbt Byggepladser skulle inden Aar og Dag opsætte forsvarlig Kjøbstadsbygning og brolægge deres Fortov.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vj tilforn baade udj de skiøder, som vj paa byggepladtzer her udj woris residentz stad Kiøbenhaffn naadigst haffuer udgiffuet, saa och ved wores naadigste udgangne obne befalinger haffuer ladet befale, at alle de som bygge pladtzer her udj staden vare forundt, skulle derpaa inden aar och dag lade opsette forsvarlig kiøbsted biugning, huilcke woris naadigste skiøder och befalinger endnu ey er worden effterkommet, da ville vj det hermed strengeligen och alvorligen haffue befalet, saa och hermed etc., at alle de som her udj staden bygge pladtzer skiødet och forunt er eller hereffter forundt worder, skulle inden aar och dag lade deris fortog brolegge, saa frembt de ey samme deris skiøder och byggepladtzer uden videre process ville haffue forbrut, och ey widere haffue derpaa at sige, naar pladtzerne til andre, som der paa bygge vil, bortskiødes. Haffniæ 31 octobris 1661.

Sæl. Registre XXV. 212-13.

III s.542

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 20:05:05 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top