eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.893

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 540-541
Nummer: 893


<-Forrige . Indhold . Næste->

893.

25 Sept. 1661.

Skøde paa en Have imellem den gamle Gade og den brede Adelgade udenfor gamle Østerport.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom hos os underdanigst ansøgis och begieres wores naadigste confirmation paa effterskreffne skiøde, liudendis ord effter andet som følger: Claus Iffuersøn Raffn, Kongl. May. byefoget i Kiøbenhaffn, Thomes Nielsøn kiemner, Peder Christensøn Arnd, byeskriffuer, giøre witterligt, at aar 1658 mandagen den 12 julij paa forskreffne Kiøbenhaffns byeting var skicket erlig oc beskeden mand Jacob Jensøn, borger och jndvohner her i staden, med skrifftlig fuldmagt aff erlig och gudfrøctig qvinde Birgitte, salig Niels Willumbsens effterleffuerske, udgiffuet, saa och aff hinders

III s.540

lau-werge med hinder til witterlighed vnderskreffuen, och udj loulig tingsliud med haand och mund skiøtte och aldelis affhente fra hinder och alle hinders arffvinger til erlig och welbyrdig mand Mogens Frijs til Farskou etc. och hans arffvinger wed hans tiener Herman Thomeson en hinders hauge pladtz och eyendomb liggendis uden den gamle Øster poert her j Kiøbenhaffn, streckendes med den for ende fra welbyrdige Christopfer Lindenous hauge plancker och ud til salig Nicolai mynte-mesters hauge, och i breden fra den gamle gade och ud til den brede adelgade sammesteds. Huilchen forskreffne hauge pladtz etc. Actum ut supra etc. Da haffuer vi forskreffne skiøde udj alle detz ord, clausuler och puncter, efftersom det her offuen indført findes, naadigst confirmerit och stadfest, saa och hermed etc. Forbydendes etc. Haffniæ 25 septembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 198.

III s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 18:37:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top