eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.886

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 537
Nummer: 886


<-Forrige . Indhold . Næste->

886.

27 Avg. 1661.

Skøde paa en Grund mellem Ditmarskgade og Dronningens Kanal (jfr. II. 841), hvor Køberen ved St. Anne Bro maa indskibe Sten fra sit Teglværk i Skaane.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Jørgen Retzer och hans arffvinger en pladtz liggendes imellum Dytmarsker gaden och Dronningens canal nest op til Hans Olluffsøns pladtz, som er udi lengden 96 alne och udj breden 46 alne. Och efftersom vi formener samme pladtz vore vndersaatter, som biugninger ved Øster port opsette och lader bygge, derfra tagsten och mursteen at lade affhente falder beleiligt, haffuer vi naadigst bevilget och tillat, saa och etc., at forskreffne Jørgen Reetzer ved samme pladtz St. Anne broe maa lade forferdige, huor ved baade och anden smaa fahrteug kand anligge der at aflosse hues steen och andet, som hand fra sit teylwerck i Skaane lader hidføre, och ellers ingen anden ved samme broe uden bemelte Jørgen Retzers tilladelse at lade sig finde eller der noget at aurette och bestille. Hvilcken forskreffne pladtz« etc. Haffniæ 27 augusti 1661.

Sæl. Registre XXV. 181-82.

III s.537

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 18:07:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top