eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.880

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 535
Nummer: 880


<-Forrige . Indhold . Næste->

880.

3 Juli 1661.

Sæbesyder Herman Jeger (jfr. Nr. 844) og hans Mestersvend forskaanes for borgerlig Tynge.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Hermand Jeger for nogen tid siden haffuer bekommet wores naadigste privilegie paa et sæbesyderie her i vores residentz stad Kiøbenhaffn eller Christianshaffn at oprette, och hand sig nu vnderdanigst besuerger, at hand ey formedelst stoer bekostning och opwarting, som dertil vdfordres, det kand j werck stille och bruge, som det sig bøer, med mindre hand saavelsom hans mestersvend, som hand der til tagendes worder, for borgerlig och byens besveringer forskaanes maatte, da haffuer vi effter forskreffne Herman Jegers herom vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tilladt, saa och hermed bevilger och tillader, at hand saa vel som bemelte mestersvend maa udj de paa bemelte seebeverck priviligeerte aar udj bemelte Kiøbenhaffn eller Christianshaffn for alle borgerlig och byes bestillinger sampt wirckelig indqvarteringer aldelis vere fri och forskaanet. Forbydendes etc. Haffniæ 3 julij 1661.

Sæl. Registre XXV. 158.

III s.535

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 17:10:31 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top