eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.88

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 75
Nummer: 88


<-Forrige . Indhold . Næste->

88.

10 Dec. 1628.

Kristoffer Urne maa lede Vand fra Børnehuset til sin Gaard i Løvstræde.

Christianus quartus giøre alle vitterligtt, att efftersom vij for nogen thid siden naadigst haffuer forundt och beuilgett oss elskelige Christopher Vrne thill Aasmarke, vor mand, thiener och embitzmand paa vort slott Aalholm, att hand fraa Børnehusett her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffnn och ind vdi sin gaard vdi Løffuestreditt i forskrefne Kiøbenhaffn vandett paa sin egen omkostningh motte lade indlede och dett fremdelis vformeentt niude och behollde, daa forbiude vij alle och en huer, i huo de helst ere eller vere kunde, forskrefne Christoffer Vrne paa forskrefne vand at hindre osv. Haffniæ 10 decembris 1628.

Sæl. Registre XVIII. 371.

III s.75

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 12 21:04:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top