eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.875

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 533
Nummer: 875


<-Forrige . Indhold . Næste->

875.

22 Juni 1661.

En Gaard i Farvergade maa være Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom den gaard udj Farffuegaden her udj vores residentzstad Kiøbenhaffn, som os elskelig Johan Diricksøn nu iboer, til en bryggergaard skal vere beqvem funderit, med underdanigst begiering, vi derfore den til en bryggergaard ville priuilegiere, da haffuer vi paa forskreffne Johan Diricksøns vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at hand och hans effterkommere samme gaard til en bryggergaard maa bruge och der paa nyde samme priuilegier, som andre bryggergaarde i bemelte vores residentzstad Kiøbenhaffn ere forundte. Dog ville vi naadigst, at hand, eller huem samme gaard besidder, aff hues som de der forhandlendis och handterendis worder, til os och cronen den tilbøerlig accise och rettighed ricteligen skulle udgiffue och sig ellers effter de articler, som om brygerlauget och detz gaarde forordnede ere, rette och forholde, saa frembt de denne wores naadigste benaading acter at niude. Forbydendes etc. Hauniæ den 22 junij 1661.

Sæl. Registre XXV. 135.

III s.533

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 09:48:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top