eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.863

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 522-523
Nummer: 863


<-Forrige . Indhold . Næste->

863.

7 April 1661.

Bevilling paa et Stolestade i Nikolaj Kirke.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig her Olluff Parsberg for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, at hand

III s.522

for rum tid siden haffuer bekommet kirchevergerne til St. Nicolaj kirche i vores residentz stad Kiøbenhaffn deres skiøde och forvaring paa et stolestade der udj kirchen, som affgangne Endvold Kruse tilforn skal haffue forhuerffuet kongl. breff och forsickring paa at skulle ligge til dend gaard her i staden, som bemelte her Olluff Parsberg nu tilhører, da haffuer vi effter vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst bevilget och forundt, saa och hermed bevilger och forunder, at saa lenge bemelte gaard forskreffne Olluff Parsberg, hans børn samt børnebørn frem ad den eyendes worder, da skal samme stolestade gaarden vnderliggendes vere oc ey derfra selges; men naar det hender sig, at gaarden bleff til nogen fremmed solt och affhent, da skal det kirchevergerne frit for stande huem de løster bemelte stoelstade at forunde. Forbydendes etc. Haffniæ 7 aprilis 1661.

Sæl. Registre XXV. 92-93.

III s.523

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:51:33 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top