eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.862

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 522
Nummer: 862


<-Forrige . Indhold . Næste->

862.

30 Marts 1661.

Kjøbenhavns og Kristianshavns Vognmænd maa lade sig bruge i hvilke af de to Byer, de vil.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom for os vnderdanigst haffuer ladet andrage och berette wognemendene i vor festning Christianshaffn, huorledis dennem aff vognemendene her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn stoer jndpas och skade i deres brug och næring giøres, i det de dennem deres fract, som de aff Kiøbenhaffns jndvohnere worder for betunget, formeener och saaledes dennem dermed ville forhindre noget for Kiøbenhaffns borgere her i staden for betaling at age, da haffver vj naadigst for got anseet, at wognemendene i bemelte Christianshaffn, lige saavel som de udj Kiøbenhaffn, maa vden nogen forskeel i huilcken aff bemelte steder de fragt kand bekomme, sig aff en huer, som deris tieniste kand behøffue, maa leye lade, sa ingen aff bemelte steders vognemend mod hin anden her effter udj dette tilfald nogen prætention skal haffue; men at dermed effter den wores om wognemend vdgangne forordning forholdes. Forbydendes etc. Haffniæ 30 martij 1661.

Sæl. Registre XXV. 88-89.

III s.522

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:47:51 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top