eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.861

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 522
Nummer: 861


<-Forrige . Indhold . Næste->

861.

14 Marts 1661.

Beskikkelse for en Generaldirektør for Renovationsvæsenet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Johan Esmit etc. os først vnderdanigst forslag giort haffuer, huorledis voris residentz stad Kiøbenhaffn paa en gaffnlig och practiquabel maneer kunde i goed reenlighed holdes effter der om vores naadigste vdgangne forordnings vijdere formelding, daterit Kiøbenhaffn den 12 martij udj nerverende aar, da haffuer vj naadigst bevilget, forordnet och tillat, saa och hermed bevilger, forordner ooh tillader bemelte Johan Esmit at haffue almindelig direction offuer samme jndstifftede werck i qvalitet aff general directeur, och det paa otte nestfølgende aars tijd fra dette wort obne breffs dato at regne; dersom det hannem och anstaaer wercket lenger at forwalte, naar bemelte tid expirerit er, skal det hannem for nogen anden bevilges och betroes eller och tillat vere det til huem hannem lyster at offuerdrage. Forbydendis etc. Haffniæ 14 martij 1661.

Sæl. Registre XXV. 82-83.

III s.522

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:44:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top