eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.853

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 514
Nummer: 853


<-Forrige . Indhold . Næste->

853.

13 Feb. 1661.

En Professorresidents i Kannikestræde maa afhændes. Jfr. Nr. 855 og 872.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom rector och professor vdj universitetet her i woris residentz stad Kiøbenhaffn for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis academiet formedelst fremfarne aaringers store besuerlighed udj adskillige betyngelser och gield er geraadet, och detz residentzer saare brøstfeldige skal vere och betimmelig hielp at vdkreffue och dertil ingen middel vere skal, huorfore de vnderdanigst hos os haffuer ladet ansøge och begiere, vi naadigst tillade ville, at den residentz i Cannichestrede, som affgangne her Christian Frijs, fordum voris elskelig kiere her faders och høylofflig jhukommelses cantzeller, haffuer tilhøert, som for nogle aar siden til academiet kiøbt er, igien selges maatte, paa det universitetet i eendeel detz tyngsel forlettis kunde, efftersom samme residentze for sin vitløfftighed skyld academiet dog til besvering skal vere, da haffuer vi effter forbemelte omstendigheder naadigst bevilget och tillat, saa oc hermed bevilger och tillader, at forskreffne residentze, som til academiet aff forskreffne affgangne her Christian Frijs kiøbt er, igien maa selges och affhendes til huo derfor mest giffue vil. Forbydendis etc. Haffniæ 13 februarij 1661.

Sæl. Registre XXV. 56-57.

III s.514

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 10:24:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top