eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.845

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 507-508
Nummer: 845


<-Forrige . Indhold . Næste->

845.

1 Dec. 1660.

Holmens Kirke maa indhegne en Grund ved Kirken.

Frederik 3 beuilger paa ansøgning, att det støche jord och pladtz liggendes nest ved den ny kirchegaards jord hos Holmens kirche her i vor residentzstad Kiøbenhaffn maa med et stacket werck indhegnes och indeluckes, oc strecker sig samme platz fra hiørnet paa bemelte nye kirche gaardtz muur och langs stranden til skarnkisten 38 alne. Item fra skarnkisten och op til steenbroen for den store kirchedøer imod wores Skipperboeder 52 alne, oc fra kirchedøren och til enden paa bemelte steenbro ud til addelgade 18 alne. Dog att forbemelte stachetverch, som om samme pladtz giort worder, iche saa hiøt giøres och opsettes, att det woris prospect och vdseende fra slottet kand vere præjudicerlig och hinderlig; desligeste skal och hermed, indtil paa videre naadigste anordning, tilladt vere, att aff

III s.507

huer baad eller andet skiberum, som ved bemelte pladtz hender att anlegge, maa til forskreffne Holmens kirckes beste opberges 1, 2, 3 eller 4 skielling, efftersom samme baade och skibe rumme aff stoerhed och indhaffuende warer importantzer, huorfore kirchevergerne skal giøre kirchen goed rictighed och regenskab. Oc derimod skal kirchen selff stacketwercket oc pelene for stenene ved stranden, saa velsom pladtzen med varige broelegen ved lige oc mact holde, som det sig bør. Forbydendes etc. Haffniæ 1 decembris 1660.

Sæl. Registre XXV. 27.

III s.508

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:01:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top