eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.837

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 503
Nummer: 837


<-Forrige . Indhold . Næste->

837.

11 Avg. 1660.

Erik Mogensen beskikkes til Hofpræst.

Frederik 3 antager os elskelig, hæderlig oc høylærd her Erich Mogensen at skal wære wores hofprædichant, oc hand nu hafver lofvet oc tilsagt udi samme sin bestilling at skiche oc forholde sig i alle maader effter ordinantzen effter dend æed, hand os soeret oc giort hafver, oc derhos, naar behof giøres oc wi nogenstæds forreyser, oc hand derom blifver tilsagt os at følge, da hafver wi af wor synderlig gunst oc naade undt oc bevilget oc nu med dette wort obne bref under oc bevilger aarligen at wille lade gifve oc fornøye hannem, imedens oc al dend stund, hand er i samme wores tieniste, til pension 300 daler, til kaastpenge hver maanet 16 curant daler, 2 sædvaanlige hofklædninger, 30 daler til huusleye, saa oc paa tvende wognheste hver maanet 20 courantdaler, hvilchen forskrefne pension, kostpenge oc besolding skal begynde oc angaa fra dette brefs dato oc endes aarsdagen der nest effter oc saaledes aar fra aar forfølges, medens oc ald dend stund hand er udi samme kald oc bestilling, oc skal samme pension, kostpenge oc besolding aarligen af vor rendtecammer hannem gifves oc fornøyes. Bedendes oc biudendes etc. Hafniæ 11 augusti 1660.

Sæl. Registre XXIV. 636-37.

III s.503

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 20:39:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top