eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.833

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 501-502
Nummer: 833


<-Forrige . Indhold . Næste->

833.

7 Maj 1660.

Om Holmens Menigheds Udstrækning.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wores elskelige kiere hr. fader salig oc høyloflig jhukommelses befaling er udgangen sub dato dend 19 maij anno 1632 om dennem, som skulle søge Holmens kirche oc holde dend for deris rette sognekirche, thi wille wi samme forordning iche alleniste udi alle sine ord, clausuler oc puncter, som

III s.501

forskrefvit staar, hafve confirmerit, fuldbyrdet oc stadfestet, saa som wi dend oc hermed confirmerer, fuldbyrder oc stadfester, mens end ocsaa dend saavit hafver forbedret, at alle de, som wi paa Slodsholmen byggepladzer forundt hafver eller hereffter forundendes worder, endten de derpaa allereede bygget hafver eller hereffter byggendes worder, skal holde forneffnte Bremmerholms kirche for deris rette ordinarie sognekirche, de alleene undtagen, som deris bygge pladser eller huse der sammesteds af andre end af os tilforhandlet hafver, hvilche skal wære tilladt, at de søge den samme for deris sognekirche, som de hidintil giort hafver; enddog een deel af vore huuse oc skibs- saavelsom baadsmænds waaninger til andre forpandtes oc skiødes, som hidintil effter forskrefne anordning ere beskichede at søge Holmens kierche, saa wille wi iche desto mindre, at de, som samme huse i saa maade bekommendes worder, tillige med de som høye oc nedrige bestillinger paa Holmen oc des tilhørende stæder betroes, hvor de oc her i staden boer, kiender bemelte Holmens kirche for deris rette sognekirche med alt huis ministerio oc kirchen effter ordinancen wedkommende, hvad slags folch de oc monne wære, saavelsom de der boer oc boendes worder paa de nye pladzer wed Holmens reveer. Hvoreffter alle oc enhver etc. Hafniæ 7 maij 1660.

Sæl. Registre XXIV. 551.

III s.502

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 20:13:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top