eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.830

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 499-501
Nummer: 830


<-Forrige . Indhold . Næste->

830.

31 Dec. 1659.

De kgl. Betjentes Forstrækning under Belejringen.

Rulla paa de kongelige tiennere, som hafuer forstragt til guarnisonens underholdning maanetlig:

III s.499

Johannes Bøyesen 36 rdr., Johan Adolph Viinskiench 10 rdr., Peder Knudsen 9 rdr., Albertus Mathiesen 6 rdr., Jan Dajon boldmester 2 rdr., Hans Hermandsen 6 2/3 rdr., Pofvel Kurtzer guldsmed 3 1/3 rdr., Christopher Gabel 45 rdr., doctor Peter Bulche 13 1/3 rdr., doctor Pofvel Moth 10 2/3 rdr., magister Bremmer 10 2/3 rdr., Maturin Dupont 8 rdr., Anders Rasmusen slagter 13 1/3 rdr., Hendrich Balche 3 1/3 rdr., Theodorus Lente 46 rdr., mester Anders Søbøtker 9 rdr., doctor Simon Pauli 13 rdr., Mattis Hase 16 rdr., Lut oc Knud Walter 6 2/3 rdr., Rasmus Rasmusen cantzeljforvalter 3 1/3 rdr., Cornelius Cruse compasmager 6 2/3 rdr., Thomas Tommasen 8 rdr., Jørgen Hansen 8 rdr., Baldzer Sechman 8 rdr., Anders Søfrensen 8 rdr., Niels Nielsen 2 2/3 rdr,, Niels Søfrensen 2 2/3 rdr., Jens Søfrensen 2 2/3 rdr., Peder Jensen 2 2/3 rdr., Hans Hansen proviantskrifver 27 rdr., Pofvel Meyer bager 10 rdr., Niels distelerer 27 rdr., Lorentz Holmer 5 1/3 rdr., Otte Heider 6 2/3 rdr., Johan Smit tolder 16 2/3 rdr., Jens Bøyesen 10 rdr., Jacob Peitersen cammertienner 10 rdr., Lisabeth Niels Olsens 3 1/3 rdr., Tommes Holch rendteskrifver 2 2/3 rdr., Hendrich Møller 30 rdr., Joechim slodsfogget 18 rdr., Mauritz Eskelsen 9 rdr., Friderich Friderichsen 18 rdr., Jacob Eylersen 16 rdr., Anders Nielsen 9 rdr., Jens Lassen 40 rdr., Jørgen Biørnsen 18 rdr., Lauritz oc Christopher plidsfogder 6 2/3 rdr., Mathias Reinfranch 3 1/4 rdr., Hans Tersen grynmaaler 3 1/3 rdr., Peter Holmer 21 1/3 rdr., mester Hans Svitzer 4 rdr., Michel Langemarch 10 rdr., Gabriel Jacobsen 9 rdr., Hans Olsen køchenskrifver 13 1/3 rdr., Johan Wulf 3 1/3 rdr., Christian Fisker 3 1/3 rdr., Matis Polling skomager 3 1/3 rdr., Mathis Kalthof 3 1/3 rdr., mester Philip balberer 6 2/3 rdr., Hans Rebsdorph 3 1/3 rdr., Michel Andersen undertøygmester 3 1/3 rdr., Jørgen Reitzer 10 rdr., Morten Lavritzen 6 rdr., Birgete salig Willem Evings 10 rdr., Lorentz Jacobsen munsterskrifver 2 1/3 rdr., Adam Friderich Verner 5 rdr. 2 Mk., salig Henrich Vinskienchs enche 2 1/3 rdr., mester Johan Cronenberg 1 1/3 rdr., Augustus Vogts enche 1 1/3 rdr., Lauritz Hansen rebslaaer 2 1/3 rdr., Adolph Snecher paa Holmen 1 1/3 rdr., Hans Ribolt herold 1 1/3 rdr., Jørgen Winchler kleinsmed 2 1/3 rdr., Jens Michelsen brøger 2 1/3 rdr., Johan Hach, foget i løsthaufgen, 1 1/3 rdr., Hendrich Køhler myndtmester 5 1/3 rdr., Albret Hollveg kobbersticher 2 1/3 rdr., mester Kort mundkoch, Johan Høyer mundskiench, Friderich Winterberg mundskiench 2 1/3 rdr., Hans Sohn hofbager, Rasmus bager paa provianthused 2½ rdr.

Efftersom os daglig dags berettes dend store nød oc mangel, som wores egen guarnison her udi staden lider for underholdning, oc vores middel nu iche ere saaledis wed haanden, at guarnisonen deraf til-

III s.500

børligen kunde forpfleges, hvorfore wi ere foraarsaged, i hvor ugierne vi det giorde, af forskrefne wores hofbetiendte naadigst at begiere, at de fremdeelis wilde, jmod nøyagtig forsichring, continuere endnu paa fem maaneders tiid fra dato an at reigne enhver sin qvotam, som forskrefvit staar, at contribuere oc til guarnisonens underholdning rigtig oc uden restantz at betale, hvortil wi os iche alleeniste wisselig oc ufeilbar forseer, mens vi erbiuder os ocsaa derhos naadigst enhver sin forsichring, for hvis hand i san maader forstrecher, ligesom tilforne effter billighed at lade wederfare oc eller sligt mod alle oc enhver med kongelig naade at erkiende, formoeder oc, at ingen sig herudi til fædernelandets oc egen frelse weigrer eller undslager. Gifvit etc. Hafniæ 31 decembris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 515-17.

III s.501

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 19:39:29 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top