eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.822

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 496
Nummer: 822


<-Forrige . Indhold . Næste->

822.

21 Okt. 1659.

Skøde paa en Grund ved Holmens Kanal.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi ere skyldig blefuen os elskelig Philip Haquardt 700 rixdaler af hans besolding, da hafver wi hannem for forskrefne sum naadigst skiødt til ham oc hans arfvinger en wor oc croenens waaning oc plads her i staden, som hand nu sielf iboer oc er otte fag huus med tilliggendes baggaard ligendes wed reveren nest ved dend waaning uden for Holmens laage, som wores viceadmiral paa Bremmerholm os elskelig Jørgen Biørnsen iboer, oc befindes effter alne oc maal som følger: nemblig dend syndere side, som wender imod dend waaning fornefnte Jørgen Biørnsen iboer, strecher sig fra bolwerchet wed reveren af øster oc i wester hen ud til gadestølpen førgetiuge oc trei alne oc j qvarter, jtem fra mit paa samme gade stølpe, som skiller fornefnte otte fag huus fra dend waaning Jørgen Biørnsen besidder, oc hen i norden til dend yderste hiørnestølpes yderste kant er half syttende alne, dend nørdre side fra bemelte hiørnestølpe oc ned til reveren igien fra wester oc i øster til paa uderkanten paa bulverched er førgetiuge oc trei alne lang, noch strecher sig bag pladzen hos fornefte huus langs hen ved reveren fra norden oc i synden sexten alne oc trej qvarter, hvilche forskrefne waaning etc. Hafniæ 21 octobris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 480-82.

III s.496

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 18:48:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top