eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.819

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 495
Nummer: 819


<-Forrige . Indhold . Næste->

819.

7 Okt 1659.

Dr. Petrus Bulche maa beholde sin Ejendom uforandret.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig, hæderlig oc højlærd doctor Petrus Bulchius etc. for os underdanigst hafver ladet andrage oc begiere, at dend gaard hand nu udj boer maa med dertil liggende haufge oc anden herlighed af digerne, som derudi findes, sampt tilliggende huse oc waaninger, saaledis som det nu forefindes, uforandret forblifve, da effterdi wi af os elskelig Adolp Fux etc. hans underdanigste effter vores naadigste befaling giorde skrifftlig erklæring naadigst erfarer, at bemelte gaard med des tilliggende hafue oc waaninger hverchen festningen eller gaderne i nogen maader kand wære skadeligt, hafver wj effter saadan hans underdanigste anmodning oc begiering naadigst beviget oc forundt, saa oc hermed bevilger oc forunder bemelte doctor Bulche, hans arfuinger oc effterkommere, at maa samme gaard med dertil liggende haufve, sampt huuse oc waaninger oc saaledis dend gandske hannem tilhørige plads i lengde oc breeden, som dend nu forefindes, end oc tillige med det ferske wand, som af Sorte oc Peblinge søen [til] samme haufves diger sit løb hafver, med dertil behørige render uforanderlig niude oc beholde, saa det skal uberørt forblifve, saa at hverchen gader, stræder eller nogen durchgang, were sig hvad nafn det hafve kunde, der igiennem skal leggis, mens baade gaarden, haufve oc waaninger saavelsom digerne med wandets løb oc dertil hørige render i alle maader wed magt oc uforandret, saasom det hid til dags veret hafver. Forbiudendes etc. Hafniæ 7 octobris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 472-73.

III s.495

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 18:27:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top