eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.815

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 493
Nummer: 815


<-Forrige . Indhold . Næste->

815.

4 Sept. 1659.

Afgiften af Ladegaardsmarken bevilges 4 Vinhandlere.

Frederik 3 bevilger effterskrefne wiinhandlere her i staden Johan Lehn, Albret Dysseldorp, Jacob Führen weyers enche oc Peiter Musfelt dend fuldkomne afgifft, som de bønder udi dend nye Amager bye aarligen skal gifve af Ladegaardsmarchen oc eyendom, som skal beløbe 700 rixdaler, saa de samme afgifft saa lenge maa nyede, indtil de for 2200 rixdaler, som wi for wiin, de til wores kielder lefverit hafver, til dennem skyldig er, med detz paaløbende rente gandske worder afbetalt, mens dersom bønderne i fornefnte nye Amager bye, formedelst de nu ere øde, iche skal kunde fuldkommelig udgifue dend bemelte affgifft, da ere wi naadigst tilfreds, at de med bønderne i fornefnte Amager bye maa accordere, om de til bemelte wiinhandlere i steden for nogen af deris tilfaldne anparts afgifft nogen jorde eller brug wille afstaa oc bevilge, hvilchet de udi werende tiid for nogen anden maa niude oc bruge lige ved de andre jndbyggere eller gaarde oc med samme frihed, conditioner oc aarlige afgifft, oc hvis de i slig maader enten wed fuldkommen summen eller partichles wiis af jord eller eyendom i brug kunde hafve, aarligen nyeder oc oppeberger, sligt skal de først i renten oc det andet udi capitalen sig tilbørligen afkorte lade, mens dersom nogen hereffter for deris indførende wiin told at udgifve skulle tilkomme, da en hver effter sin fordring oc tilfaldne anpart af told at afkorte oc inde beholde til saa lenge de aldelis for ofvenskrefne summa oc dend paaløbende rendte gandske worder afbetald oc siden tilholden were, denne voris naadigste assignation at afstaa oc ey sig widere med fornefnte Ladegaardsmarch eller des afgifft dereffter befatte. Hafniæ 4 septembris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 442.

III s.493

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 17:56:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top