eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.806

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 490
Nummer: 806


<-Forrige . Indhold . Næste->

806.

23 Juni 1659.

Om Indrettelsen af en Bededag den 1ste Juli.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi kommer i erfahring, hvorledis stor uskichelighed her udi wor kiøbsted Kiøbenhafn med hoereri, druchenskab, saawelsom svergen oc banden om hellige dage oc andre dage, saawel under prædichen som andre tider om dagen, gaar udi svang, som foraarsager at Guds retferdige wrede sig endnu udi alle hiørner i adskillige maader lader see, til hvilchen at afbede wi for got hafuer eragted at lade en almindelig bededag paabiude, som den 1 julij førstkommendes er berammet at skulle holdes, paa det hver sig desto bedre med fasten dend gandske dag igiennem indtil aften, indtil soelen er needgangen, udi bøn oc Guds paakaldelse kand continuere, udi forhaabning, at dend mildrige Gud sig til barmhiertighed imod en sand anger oc ruelse ofver synden skal wille lade bevæge, oc paa det at samme dag saa welsom de andre ordinarie beede oc hellige dage kand med Guds alvorlige paakaldelse desto bedre helligholdes, da wille wi hermed alvorligen hafve biudet oc befalet, saa oc hermed strengeligen biuder oc befaler, at alle oc enhver fornefnte forestaaendes bededag, saavel som de andre ordinarie bede oc hellige dage, som forskrefvet staar, helligholder med Guds ords flittig hørelse, enhver udi sin sognekirche, saawelsom anden gudelig øfvelse i huset dend resterende ganske dag igiennem, desligeste at ingen uden høy oc nødvendig aarsag maa lade sig finde paa gaderne eller kirchegaardene, saalenge Guds thieniste oc prædichen warer, jligemaader at ingen wiin- eller øltappen sampt anden kiøb oc sal, saa oc ald anden arbeide om søndage oc andre helligdage skal holdes, under tilbørlig straf som andre wore mandaters ofvertrædere. Hvoreffter alle wedkommende sig hafve at rette oc forholde. Gifvet etc. Hafniæ 23 junij 1659.

Sæl. Registre XXIV. 391-92.

III s.490

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 10:29:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top