eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.784

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 482
Nummer: 784


<-Forrige . Indhold . Næste->

784.

25 Sept. 1658.

Taxt paa Fødevarer.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom paa hvis ware, som paa wort land Amager bekommes eller hid indføres, dend selgende eller kiøbende i denne tiid til effterretning, effter voris naadigste befaling effterfølgende taxt sat er, nemlig: It par slagte studer, 4 aar gammel, wel wed magt oc voxen, 45 sldlr. It par slagtestude, 3 aar gammel, middelvoxen, wel wed magt, 34 sldlr. It par slagtestuder, 2 1/2 oc 2 aar, middel woxen, wel wed magt, 22 sldlr. En goed koe, tienlig at slagte, som er gammel oc woxen, 20 sldlr. En middelmaadig woxen koe, tienlig at slagte, 16 sldlr. En goed quie, 2 aar gammel, tienlig at slagte, 12 sldlr. It par unge studeling, 1 1/2 oc 1 aar gammel, 20 sldlr. It par smaa quier, 1 1/2 oc 1 aar gammel, 20 sldlr. It feed svin, wel woxen, 7 sldlr. It middelmaadig svin, fedt, 6 sldlr. It ung svin, som nu paa stuben er, half feedt, 10 Mk. It faar 10 Mk. It lam 6 Mk. En beede 3 sldlr. En feed gaas 3 Mk. En mager gaas 1 Mk. 8 Sk. It par fuldwoxen høns 2 Mk. 8 Sk. It par middel woxen kyllinger 1 Mk. 8 Sk. It par dufuer 1 Mk. 8 Sk. En snees eg 1 Mk. 4 Sk. It skaalPd. fersk smør 14 Sk. En woxen kalkunske hane 2 sldlr. En woxen kalkunske høne 1 1/2 sldlr. It par middel woxen kalkunske kyllinger 1 1/2 sldlr. Mens naar forskrefne ware nu saaledis paa Amager bekommes, skulle de udi effterfølgende maader oc for hos staaendes priis her i byen igien selges oc kiøbes, nembligen: j skaalPd. oxekiød for 6 Sk.; j oxekallun med al des tilbehør 4 Mk.; j oxetung for 2 Mk.; j fiering af it faar 3 Mk.; j fiering af it lam 2 Mk.; j fiering af en beede 4 Mk.; j skaalPd. svinnekiød eller flesk 7 Sk. Thi wille wi hafue paabudet oc forordnet, saa oc hermed strengeligen oc alworligen paabiuder oc forordner, at forskrefne ware effter forbemelte taxt oc priis, saa lenge denne beleyring warer, eller indtil wi anderledis tilsigendis worder, skal selges oc affhendes. Befindes nogen sig herudi mutvillig at anstille oc icke warene for en hver, som dennem begierer oc fornøden hafuer, for forskrefne satte taxt afhende wille, da skal samme ware, hvor de betreffes kand, were forbrut. Hvoreffter alle oc enhver etc. Hafniæ 25 septembris 1658.

Sæl. Registre XXIV. 274-75.

III s.482

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 08:17:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top