eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.78

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 69
Nummer: 78


<-Forrige . Indhold . Næste->

78.

29 Dec. 1627.

Skøde paa en Grund ved Stranden.

Christian IV skøder »till oss elskelig Niels Pedersøn, borger och indvaaner udj vor kiøbsted Oddevald udj vortt rige Norge, denne vor och chronens platz, jord, grund och eyndom, liggendis her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, omkring sucherbaggerens hus, huor paa voris Boldhuus och staar paa en deell der aff, och strecker sig samme grund och eindom først ud thill den nordre side fraa forskrefne sucherbaggerens huus, som Annanias Slacter nu udi boer, som ehr aff vester och udj øster thill hiørnitt, som ehre tredive och thoe allne, fra forskrefne hiørne langs neder ved den øster side, som fra norden och udj sønder ehr halffembsindstiffue en halff allen och thoe finger. Noch fra dett hiørne aff øster och i vester thill Slaattett paa den syndre side imod Holmens kircke ehre tiffue och sex allen halfftredie quarter och itt fingersbrett, udj lige maade fra sønder udj nør ud thill wester imod thill Slottet, thill suckerbagerens husis hiørne ehr tredsindstiffue och otte allne trey quarter och itt fingersbrett, och siden fraa sucherbaggerens hiørne aff vester langs ved sucherbaggerens huus och tuertt offuer Boldhusitt ud thill siden thill gaden i øster ehr halfftresindstiffue och sex allen threi quartier, huilchen plads« osv. Giffuitt Haffniæ den 29 decembris anno 1627.

Sæl. Registre XVIII. 247-48.

III s.69

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 12 20:16:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top