eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.775

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 478-479
Nummer: 775


<-Forrige . Indhold . Næste->

775.

22 Juni 1658.

Det forbydes Soldaterne at udplyndre og overfalde Bønder.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom for os underdanigst andrages oc høyligen beklages den store wold oc ofuerlast, som woris landsaatter oc bønder her ude paa landet af soldaterne, som her for byen wagt holder, inden oc uden porterne tilføyes, idet at naar nogen med deris ware endten hid til byen ankommer eller igien bortfarer, blifuer icke alleeniste dennem samme ware berøfuet, mens endoc med hug oc slag ofuerfaldet saa velsom heste oc wogntøj, nemblig seeler, tømmer och andet wognen tilhørendis paa gaderne dennem frataged

III s.478

foruden anden pløndring oc røfuen inden oc uden byen i adskillige maader begaaes, som ingenlunde staar til at lides oc fordrages, da wilde wi alworligen och strengeligen hafue forbudet, saasom wi oc hermed alvorligen oc strengeligen forbiude, at ingen endten soldater eller andre, were sig hvo det were kand, sig understaar endten imod bønder eller andre woris undersaatter effter denne dag med pløndring, røfuen eller anden ofuerlast, i hvad maade saadant skee kunde, her inden byen eller uden for at begaa eller finde lade. Och saa fremt nogen betrædes eller fornehmes kand herimod at giøre, da skulle de som woris oc mandats ofuertrædere alvorlig oc uden ald naade blifue straffed oc til rette sat som wedbør. Hvoreffter alle oc enhver etc. Hafniæ 22 junij 1658.

Sæl. Registre XXIV. 225-26.

III s.479

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 19:26:42 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top