eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 473-474
Nummer: 762


<-Forrige . Indhold . Næste->

762.

3 Nov. 1657.

En Vejrmølle flyttes til Kristianshavns Vold fra Pladsen bag Tøjhuset.

Frederik 3 bevilger efter underdanigst anmoding og begiering os elskelig Hans Hansen, proviantskriffuer paa voris Provianthuus her for vort slot Kiøbenhaffn, den voris veyermølle, som staar bag Tøighuset her for bemelte vort slot Kiøbenhaffn, dog med den condition, at hand same mølle paa egen bekostning skal affbryde paa det sted, den nu staar, och den igien lade opsette udi den runddeel paa Christianshaffn tvert offuer for vor Tuchthuus, lige for Jacob Madzens plads imod stranden, hvortil hannem maa forundis der samesteds fornøden platz, nemlig 90 allen i lengden og 90 allen i breden, hvor den for alle slags vind kand maale, og til same møllis fløtning ville vi naadigst haffue hannem bevilget det gamle tømmer, som ligger udj vedhaffuen paa voris Proviantgaard, hvorimod hand effter egen erbydelse skal tiltencht vere udi trende nestfølgende aars tid, effter

III s.473

at hand den haffuer ladet fløtte, paa samme mølle fri og uden nogen malerpenge at male voris korn, ligesom hidtildags skeed er, saa og selff holde bemelte mølle vedlige, selff koste og lønne mølleren. Mens effter bemelte trende aars forløb skal hand for billig maaleløn voris korn paa bemelte mølle maale. Forbydendis etc. Hafniæ 3 novembris 1657.

Sæl. Registre XXIV. 110.

III s.474

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 12:49:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top