eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.754

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 469
Nummer: 754


<-Forrige . Indhold . Næste->

754.

12 Maj 1657.

En Gaard i Silkegade overdrages Slotspræsten til Bolig. Jfr. Nr. 748.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Peter Redts til Tygestrup, vor mand, raad, oc Stehn Hondorff til Rønneholm, vor mand, tienner, oc begge rentemestere, effter voris naadigste befahling haffuer affkiøbt os elskelig Michel Nansen, indvaaner i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, en hans gaard udi Silkegaden sammesteds beliggendis, som til en residentz til slodspresten her sammesteds brugis skal, hvorpaa er byens alne oc maal effter et voris elskelig kiere her faders sahlig och høylofflig jhukommelses breeff, daterit den 6 maij 1639, saa at effter det kiøbebreffs jndhold, som forbemelte Michel Nansen os nu derpaa giffvit haffver, som følger: breden aff østen i wester fra de fattiges huuse, nu Henrich Møller tilhørende, til her Jacob Bendixens huus ud til gaden er 20 1/2 alne, breden bag i gaarden i lige maader aff øster i vester er 20 alne, lengden aff nør fra gaden i synder til Henrich Jacobsens haffve er 25 alne ringer 3 finger breed, med huusebiugning, gaardsrum som det nu bygt, begreben oc forfunden er, sampt oc 4 kacheloffne, som husit vedkommer. Da ville vi hermed forskreffne voris rentemesteris giorde kiøb naadigst haffve confirmeerit, fuldbyrdit oc stadfest, disligeste bevilget oc forordnet, saaoc hermed bevilger och forordner, at samme gaard med ald des tilleggelse, som før er rørt, hereffter til en residentz til voris slodsprest, som nu er eller hereffter kommendis vorder, til evig tid skall forbliffve. Thi forbiude vi etc. Haffniæ 12 maij 1657.

Sæl. Registre XXIV. 50-51.

III s.469

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 11:20:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top