eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.746

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 464
Nummer: 746


<-Forrige . Indhold . Næste->

746.

9 Jan. 1657.

Det Vestindiske Handelskompagni maa beholde sine Privilegier endnu i 2 Aar.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom nogle vore undersaatter som participerter(!) udi dend westindiske seiglats paa de Caribiske øer for os underdanigst haffuer ladet andrage, at de dennom paa trej aars tid forundte privilegier skal vere casserit och forfaldne, underdanigst derfore begierendes, at dennom endnu samme forundte privilegier och frihed maatte prolongeres, paa dett att de deres erlidende skade paa samme seiglats nogenledes kunde faae oprettet och igien erstattett, da haffue vi effter saadan deres underdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilgett och tilladt, saa och hermed bevilger och tillader, att bemelte participanter maa endnu paa tou aars tid, beregnett fra dette vort brefs dato, nyde de samme privilegier och friheder, som dennom naadigst haffuer verit forundt, daterit Kiøbenhaffn dend 5 martii 1653. Forbydendes etc. Hafniæ 9 janvarii 1657.

Sæl. Registre XXIV. 2.

III s.464

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 10:38:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top