eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.745

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 464
Nummer: 745


<-Forrige . Indhold . Næste->

745.

7 Nov. 1656.

Bevilling for en Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vores destilerer Nicolas Holdtz her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn udi Rosenborgs gaden en gaard haffuer ladet opbygge, som er god kiøbsted bygning och til en brøgergaard skal vere bequem funderett, med underdanigst begiering, vi derfor den til en bryggergaard vilde previligere, da haffuer vi paa saadan hans underdanigst ansøgning och begiering naadigst bevilgett och tilladt saa och hermed bevilger och tillader, at hand och hans effterkommere samme gaard til en brøggegaard i bemelte vor kiøbsted Kiøbenhaffn forundt er. Dog ville vi naadigst at hand eller huem, samme gaard besidder och brøggehandel brugendes vorder, af huis, som de der forhandler och handterer, til os och cronen den tilbørlig accise och rettighed rictigen skulde udgiffue, och sig ellers effter de articler, som om brøgerlauget och des gaarde forordned ere, rette och forholde skulde, saa fremt de denne vores benaading agte at niude. Forbydendes etc. Hafniæ 7 novembris 1656.

Sæl. Registre XXIII. 875.

III s.464

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 21:11:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top