eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.739

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 461-462
Nummer: 739


<-Forrige . Indhold . Næste->

739.

16 Avg. 1656.

Skøde paa Slotspræstens forrige Bolig paa Gammelmynt.

Frederik 3 skiøder til »imod nøyactig och fuldkommen betaling os elskelig Jørgen Matthisen, indvaaner i vor kiøbsted Kiøbenhaffn,

III s.461

och hans arvinger en vor och cronens hus och vaaning sampt tilliggendes hauge paa den Gammel mynt her udi byen beliggendes, som slotspræsterne en tid lang til deres residents haffuer verett bevilgett, med huis indmurede kacheloufne sampt nagelfast husgerad och andet som derudi befindes, saavit os och cronen paa samme residentzes vegne deraf tilkomme kunde, och strecker sig samme hus och vaaning effter alne och maal, som effterfølger: breden langs adelgaden fra Else afgangen Jon Gregersøns halffue stolpe och til her Anders Hansøns hus och muret veg neder ved døren er tredive allne it quartier halftredie tomb, dybett ind igiennom gaarden fra vesten i øster fra adelgaden och indtil plancheverchett ved vores Siugehuses hauge er tredsindstiuge och trej alne halffierde quartier, dernest breden bag neden i haugen fra Anders Nielsøns plancheverch och langs med vores plancheverch och til Jørgen Matthisøns eget plancheverch er fyrgetiuge och sex alne halfandett quartier och tou thomb, dyben bag i haugen fra Else afgangen Joen Gregersøns hauge stolpe och til plancheverchet af vester i Øster er atten alne it quartier, breden tuertoffuer haugen fra Else Joen Gregersøns hauge stolpe och til Anders Nielsøns plancheverch er af sønder i nøer tiuge och halfottende alne halftredie thomb, huilchen forskrefne hus« etc. Hafniæ 16 augusti 1656.

Sæl. Registre XXIII. 846-47.

III s.462

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 20:41:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top