eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.734

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 457
Nummer: 734

Note: Dette dokument er fejlagtigt nummereret som nummer 634 i den trykte udgave.


<-Forrige . Indhold . Næste->

634. [734]

13 April 1656.

Der bevilges Byfogden en Bondegaard.

Frederik 3 bevilger os elskelig Claus Iffuersøn Raffn byfougett her i vor kiøbsted Kiøbenhauffn at maa for hans lange, flittig och troe tieniste quit och fri for egt och arbeide, landgilde, skatt och ald anden kongelig tynge nyde, bruge och beholde sin och sin hustrues lifs tid en vor och chronens gaard liggendes udi Kiøbenhaffns leen udi Ølstøche herrett i Werløse sogn, kaldet Borup, som afgangen Claus Andersøn forige betiente paa vort Provianthus och Bremerholm hans enche nu besider, med ald des tilliggende ager och eng, saa vitt som med rette dertil ligger och bør at ligge, saa vel som fri fiskeri med ruser och smaa garn udi søen under samme gaards grund, som hid indtil haffuer verit brugelig, og tiuffue les ved aarligen och bygnings tømmer, som dennom af leensmanden paa vort slott Kiøbenhaffn for betaling udvises skal, ligesom dett andre her udi leenit skeer, beregnet fra Philippi Jacobi dag 1656. Herforuden haffuer vi naadigst tilladt, at naar Claus Raffn eller hans hustrue ved døden afgaar, maa en af deres arvinger samme gaarde och tilleg nyde och beholde for aarlig och sedvanlig affgifft, rettighed och stedsmaal, medens om de dett iche begierer, da skal dennom bygningen af dennom, som forskreffne gaard efter dennom bekommer, betales effter billig værd, effterdi forskreffne Claus Raffn derpaa foraarsages bekostning at giøre, formedelst den ey siden dend sieniste afbrendte endnu fuldkommeligen opbygt er. Thi forbyde vi vores leensmend etc. Hafniæ 13 aprilis 1656.

Sæl. Registre XXIII. 774-75.

III s.457

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 19:48:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top