eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.733

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 456-457
Nummer: 733


<-Forrige . Indhold . Næste->

733.

9 April 1656.

Bestalling for en kgl. Rejseapotheker.

Frederik 3 antager nerverende Johan Adolph Møller till att vere vores reyseapotecher, och skal hand i samme sin tieniste vere

III s.456

os, vore riger och lande huld och troe, dessen gaffn och beste af yderste magt och formue fordre och fremme, skade och forderf derimod hindre och afverge och sig ellers i alle maader rette och forholde, som en ærlig reyseapothecher eigner och vel anstaaer. For huilchen hans tieniste vi naadigst haffuer bevilgett och tilsagt at ville lade giffue hannom til aarlig besolding it hundrede rixdaler och til kostpenge om maaneden sex rixdaler, som hannom aarligen skal betales af vores hofmunsterskriffuer, dend som nu er eller hereffter kommendes vorder, och begynde och angaae fra dette vort brefs dato och siden aarligen, indtil vi derom anderledes tilsigendes vorder, continuere. Forbydendes etc. Hafniæ 9 aprilis 1656.

Sæl. Registre XXIII. 773.

III s.457

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 19:42:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top