eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.729

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 452-453
Nummer: 729


<-Forrige . Indhold . Næste->

729.

26 Feb. 1656.

Kvittering for Udgiften af en Baadsmændenes Saarede og Enker tilfunden Kapital

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Christopher Lindenov etc. haffuer bekommit vores elskelige kiere her salig och høyloflig hukommelses befaling af Frederichsborg dend 30 janvarii 1645 til sig at annamme af dr. Otthe Sperling 1000 rixdaler, som hand haffuer verit tilfunden til fattige bodsfolch, som i vor och rigets tieniste skade lidit haffuer, och de hendøde bodsmends effterlatte vedtørfftige quinder och børn at udgiffue, och forskreffne Christopher Lindenov siden til de nødlidende af baadsmend och deres encher, som alleniste behøffuer, at uddeele lade, och hand nu udi

III s.452

vores cantzelie haffuer indlevered rictig fortegnelse och specification paa forskrefne tusind rixdalers udgiffter, da ville vi hannom och hans arvinger for forskreffne tusinde rixdaler fuldkommeligen haffue quitterit, saa at de af os och vores effterkommere konninger i Danmarch och cronen skal vere kraffuisløs i alle maader. Hafniæ 26 februarii 1656.

Sæl Registre XXIII. 749.

III s.453

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 18:59:14 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top