eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.728

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 452
Nummer: 728


<-Forrige . Indhold . Næste->

728.

4 Feb. 1656.

Den kgl. Klejnsmed fritages for Lavet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi af Georg Winchelers, vores kleinsmids, underdanigste supplication naadigst erfarer hannom af smedelauget her i byen at skee indpas, idet at de hannom ville forhindre, formedelst hand iche er af laffuit, læredrenge at antage och suenne at forfremme, da haffuer vi effter hans underdanigste anmoding och begiering naadigst bevilget och tilladt och med dette vort obne bref bevilger och tillader hannom de samme privilegier at maae nyde och bruge, som en mestersmid udi lauget her i Kiøbenhaffn haffuer med suenne at forfremme och drenge til læredrenge at antage, och naar fremmede kleinsmedsuenne til vor kiøbsted Kiøbenhaffn ankommer och der at arbejde begierer, skulde de sig hos bemelte Georg Winchler først angiffue, førend de af andre kleinsmede her sammesteds antages, om hand dennom til vores arbeids fornødenhed kunde behøfue, huoreffter oldermanden och andre sig kand vide at forholde. Forbydendes etc. Hafniæ 4 februarij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 744.

III s.452

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 18:55:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top