eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.723

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 449-450
Nummer: 723


<-Forrige . Indhold . Næste->

723.

15 Jan. 1656.

Præsten ved Holmens Kirke faar Stadfæstelse paa sin Løn.

Frederik 3 bevilger, at os elskelig, hæderlig och høylærd mester Niels Christensøn Spend, præst och proust til Bremerholm, maa aarligen effter vores elskelige kiære her faders salig och høy- loflig hukommelses befalings brefs indhold, dateret den 26 maij 1646,

III s.449

som vi och nu hermed naadigst ville confirmeret haffue, niude och bekomme den pension och besolding, som hans formand for hannom hafft, dend hand och sielf hidindtil nødt haffuer, nemlig aff vores rentekammer toe hundrede rixdaler, huer daler til 96 Sk. danske beregnit, item af vores provianthus roug iiij pund, biug v pund, flesk j skippund, kiød iij tønder, sild ij tønder, torsk ij tønder, smør j tønde, bergefisk xiij lispund, gryn ij tønder, ertter ij tønder och lius iij lispund, huilchen forskrefne pension och besolding skal continuere fra dend tid forskrefne vores elskelig her faders bref, som forskreffuett staar, omformelder, och siden aarligen saa lenge hand samme kald betienendis vorder. Thi bede vi och biude etc. Hafniæ 15 januarij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 737-38.

III s.450

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 18:16:06 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top