eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.708

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 438
Nummer: 708


<-Forrige . Indhold . Næste->

708.

21 Marts 1655.

Bestalling for Herman Müller som Rejseapotheker.

Frederik 3 antager nerverende Hermand Müller til at vere vores reyse apotecher och skal hand i samme sin tieniste vere os, vore riger och lande huld och troe, dessen gaffn och beste af yderste mact och formue fordre och fremme, skade och forderf derimod hindre och afverge och sig ellers i alle maader rette och foreholde, som en erlig reyseapothecher vel eigner och anstaar. For huilchen hans tieniste vi naadigst haffuer loffuit och tilsagt at ville lade giffue hannom til aarlig besolding 100 rixdaler och til kostpenge om maaneden 6 rixdaler, som hannom aarligen skal betalis af voris hofmünsterskrifuer, den som nu er eller hereffter kommendes vorder, och begynde och angaae fra dette vort breffs dato och siden aarligen, indtil vi derom anderledes tilsigendes vorder, continuere. Forbiudendes etc. Flensborghus 21 martij 1655.

Sæl. Registre XXIII. 601-02.

III s.438

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 10:21:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top