eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.704

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 432-433
Nummer: 704


<-Forrige . Indhold . Næste->

704.

18 Okt. 1654.

Privilegium for et Glasværk (jfr. I. Nr. 486.)

Frederik 3 bevilger, at Robert Colnet maa haffue frihed i vore riger Danmarch och Norge hans glasbrender handverch at bruge och fortsette och derpaa udi thi efterfølgende aar nyde toldfrihed baade paa huis materie, som hand dertil uden lands fra behøffuer at lade hente, saa och paa huis glas ved huad naffn det nefnes kand, som hand enten til lands eller vands uden riget eller imellom rigerne forskichendes vorder och paa hans glasbrenderie befindes at vere giort, erbydendes sig derimod at ville lade brende saa fiine christlien glas, som de anden steds fra i bemelte vore riger vorder indført, och dennom en Lybsk skilling ringere end de af udlendiske selges, forhandle. Wi wille och naadigst lade hannom udvise i vor kiøbsted Kiøbenhaffn it frit hus och waaning til samme glasbrenderie och haffuer hannom naadigst til en begyndelse forundt den materie, som allerede i Kiøbenhaffn dertil findes. Derimod skal hand effter egen erbydelse tiltengt vere aarligen udi verende thi aar til vor hoffhaltings fornødenhed paa egen bekostning at forferdige och uden nogen betaling at levere 50 extraordinarie pockalle, glas ochsaa med dertil, stychet paa j rixdaler, noch 250 store spitzglas, støchet 12 Sk., noch 500 ordinarie spitzglase, støchet 5 Sk., noch 250 øll glase, som de effter handen kand begiere, stychet paa 5 Sk., mens huis arbeide, som vi derforuden

III s.432

hos hannem lader giøre eller forferdige, dertil ville vi self forskaffe hannom fornøden materie och brendeved. Flensborghus 18 octobris 1654.

Sæl. Registre XXIII. 570-71.

III s.433

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 09:17:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top