eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.70

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 62
Nummer: 70


<-Forrige . Indhold . Næste->

70.

8 Feb. 1627.

Skøde paa en Gaard og en Bod paa Hjørnet af Silkegade og Kjøbmagergade.

Christian IV skøder »thil os elskelige Johan de Villum, borger och indvoner her udj vor kiøbsted Kiøbenhagen, saa och hans arffuinger, en vor och cronens gaard och eiendom, liggendis paa hiørnett aff Selckegaaden vd thill Kiøbmagger gaaden, med en boed der hos, huor paa er byesmaall som effterfølger: først den bollig i sig sielff ud thil Kiøbmagger gaaden paa hiørnett vdj Selcke gaaden, paa den synder side, med en boed der hos udj øster, er udj lengden fraa Kiøbmaggergaaden och lenger op ad Selckegaaden i øster och vester femb och tredive allen ringer halff[an]den fingers bred, breden paa samme grund langs Kiøbmaggergaaden, fra hiørnett aff Selcke gaaden och indthil fru Anne Brahes gaard er en och tiffue allne en fingers bred, item breden paa samme grund i Selcke gaaden paa den nederste ende i sønder och nør fra Silckegaaden och thill forskrefne fru Anne Brahes gaard ehr sex och tiuffue alne itt halfft quartter, med huis biugning der nu paastaar« osv. Giffuitt paa vortt slott Kiøbenhagen den 8 februarij anno 1627.

Sæl. Registre XVIII. 169-70.

III s.62

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 11 22:05:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top