eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.7

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 4-5
Nummer: 7


<-Forrige . Indhold . Næste->

7.

13 Dec. 1462.

Skøde paa et Stenhus vesten for Frue Kirkegaard.

Alle mæn thette breff see eller høre læsæs helsse wii Jachim Griis, ridder, høwitzman pa Køpenhaffns hws, Barquart van Hamelen, Anders Nielsson, borgemestere, Bernt Skredher, Claws Nyman, radhmen, Claws Bruse oc Jacob Later, bymæn samæstædh, ewinneligh meth Gudh oc kungøre alle nærwærændis oc komesculendis meth thette opne breff, at vnner wor herris aar mcdlx secundo, then mandagh næst efftir wor Frwæ dagh concepcionis war skickit for oss pa

III s.4

Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som tha nærwærændis ware, beskeden man Jepp Tygesson, byman i samæstædh, hwilken pa syn wegne oc hans husfruis wegne Marine Twsdothers vplodh, affhændæ oc schøte beskeden man Hinrik Clawsson buntmager, byman i samæstædh, all syn oc hans forscreffne husfrwis eyædom, ræt oc ræthicheedh, som the haffde vdj oc til then gardh, hws, jordh oc byghning, som forscrefne Hinrik Clawsson nw syælff paboor oc eet steenhws pabyghde oc j wæræ haffuer, liggendis i Køpenhaffn, vesten fra wor Fruis kirkægardh, meth lengge oc brede, effter thy som thet howit breff ytermere vdwiser, ther forscrefne Jepp Tygesson forscreffne Hinrik Clawsson ther vppa giffuit haffuer, enchte vndentaghet, til ewerdelige eyæ haffuesculendis, oc war forscrefne schøde statucht mælt oc war om forscrefne styckæ pa then tiidh engen gensiælsse. At wii swo haffue hørt oc seet, som forescreffuit standher, thet withne wij meth wore jncigle hengde for thette breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc stadh, som forescreffuit standher.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. 7 Segl hænge under, de 3 første adelige, i Anders Nielsens en Muslingskal, ligesom i Detlev v. Bornes, der nævnes i I. Nr. 149.

III s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 3 21:33:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top