eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.694

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 427
Nummer: 694


<-Forrige . Indhold . Næste->

694.

19 Dec. 1653.

En Gaard paa Slotsholmen maa være Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Hans Peitersen Radebandt borger och jndvohner her j wor kiøbsted Kiøbenhaffn her paa Slotzholmen haffuer ladet opbygge een gaard, som er god kiøbsted bygning och till een bryggergaard skal were bequem funderit, med wnderdanigst begiering vj derfor den til een brygger gaard wilde privilegere, da haffue vj paa saadan hans vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst beuilget och tillat, saa och her med beuilger och tillader, at hand och hans effterkommere samme gaard til een bryggergaard maae bruge, och derpaa nyde samme privilegier, som andre bryggergaarde j bemelte vor kiøbsted Kiøbenhaffn ere forundte. Dog ville vi naadigst, at hand heller huem samme gaard besidder aff huis som de her forhandlendis och handterendis worder, till os och cronen den tilbørlig accise och rettighed rigteligen skulle wdgiffue och sig ellers effter de articler, som om brygger lauget och des gaarde forordnede ere, rette och forholde, saafremt de denne voris naadigste befaling achter at nyde. Forbydendes etc. Hafniæ den 19 decembris 1653.

Sæl Registre XXIII. 467.

III s.427

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 20:14:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top