eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.693

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 426-427
Nummer: 693


<-Forrige . Indhold . Næste->

693.

7 Dec. 1653.

Privilegium for en Broksnider, Okulist og Saarlæge.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom nerwerende Bruno Jacobi bruchschneider, oculist och wundtartz, wnderdanigst for os haffuer ladet andrage, at hand sig udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn agter at nedersette forskreffne sin konst sammesteds saa wel som hos andre her udj wort land Sieland, som hannem behøffuer, at bruge, wnderdanigst begierendis, wj hannem naadigst wille bewilge, at hand maatte forskaanis for skat och anden borgelig och byens tynge, da haffue wj paa saadan hans wnderdanigste anmoding och begiering naadigst beuilget och tillat saa och her med beuilger och tillader, at forskreffne Bruno Jacobj maae sig her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn nedersette och sig udi samme sin konst bruge lade aff huem, som

III s.426

hannem behøffuer, saa och at hand her sammestedtz maae for skat och anden borgelig och byens tynge were frij och forskaanet, dog skal hannem der imod were forbuddet barsker handtwerchet her sammestedtz till affbrech at befatte sig med arm eller beenbrud, ferske hugne eller stungne saar, saa och ey heller med at klippe eller rage, maae dog effter hans egne patienters leylighed bruge aarladenn, medicin och cur, saa meget fornøden giøris. Forbydendis etc. Hafniæ 7 december 1653.

Sæl. Registre XXIII. 462-63.

III s.427

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 20:09:30 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top