eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.687

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 424-425
Nummer: 687


<-Forrige . Indhold . Næste->

687.

6 Sept 1653.

En Gaard udenfor gamle Østerport maa være Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Jens Boysøn, borger och indvoner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, udi det ny bestick och fortifications werch udenfor den gamle Østreport udi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn haffuer ladet opbygge en gaard som er god kiøbsted biugning, daa haffue vi paa hans vnderdanigste ansøgning och begæring naadigst bevilget och tillat saa och her med bevilger och tillader, at hand och hans effterkommere samme gaard

III s.424

till en bryggergaard maa bruge, en heste mølle der udi opsætte och derpaa nyde samme privilegier, som andre bryggergaarde udi bemelte vor kiøbsted Kiøbenhaffn ere forundte, dog ville vi naadigst, at hand eller huem samme gaard besidder, aff huis, som de der forhandlendis eller handtærendis vorder, til os och cronen den tilbørlige accise och rettighed rictigen skulde vdgiffue och sig ellers effter dee articler, som om bryggerlauet och des gaarde forordnede ere, rette och forholde, saa fremt dee denne voris naadigste bevilning acter at nyde. Forbydendes etc. Hafniæ 6 Septembris 1653.

Sæl. Registre XXIII. 429.

III s.425

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 19:46:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top