eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.682

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 423
Nummer: 682


<-Forrige . Indhold . Næste->

682.

7 Juli 1653.

Skøde paa en Grund i Borgergade.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Niels Lauritzøn snedker formedelst vor kiøbsted Kiøbenhaffns fortification skyldt sit huus och haffue uden Nørreport mist haffuer, saa haffuer vi der imod till hannem och hans arffvinger igien naadigst vndt, skiødt och affhent och nu hermed skiøder och affhender fra os och vore effterkommere konninger vdj Danmark och chronen til Niels Lauritzøn snedker och hans arffuinger et andet styke jord till en byggeplatz liggendis i den ny affstukne Borgergade imellum Hans Mortensøns och Olluff Willadsøns platzer, och er breden aff samme platz saa vell for till gaden som gandske igjennem fire och tiuffue allen, lengden er nj och tredsindstyffue alne, huilken forskreffne platz, jord, grund etc. Hafniæ 7 julij 1653.

Sæl. Registre XXIII. 401-02.

III s.423

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 19:13:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top