eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.672

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 412
Nummer: 672


<-Forrige . Indhold . Næste->

672.

2 April 1653.

Privilegium for nogle Guldtrækkere.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wi Christian Albretz och hans medbrødre, som kand arbeide indetze guld och sølf, paa underdanigst ansagning och begiering naadigst haffuer bevilget och tillat saa och hermed bevilger ock tillader, at dee sig her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn maa nedersette och forbemelte deris handwerk med sølf och guld trecken allene bruge och fortsette saa och at de her sammesteds maa vere fri och forskaant for borgerlig thunge och besverlighed paa nestfølgende 2 aars tid fra dette wort brefs dato beregnet. Er och dennem derhos bevilget, at dee maa giøre guld och sølf galuner, knipling och knappe och det udi stort eller lidet selge til hvem det at kiøbe begierer, saa och at dee hvis raat och vfarvet silke, dee til forbemelte deris handverkis fortsettelse kand behøffve, toldfrj indtil anden andordning skier, maa hid ind bekomme, dog at dermed ingen vudersleff skier, hvorimod de igien skal vere tiltengt for deris arbeide her at selge och forhandle och for billig och lidelig pries saa och af hvis farvet och her forarbeidet silke samt guld och sølf arbeide af knipling, galuner, kapper och andet, som dee her icke forhandle kand och vdskickendis worder, at giffve til os och kronen tilbørlig tolde. Forbydendis etc. Hafniæ 2 aprilis 1653.

Sæl. Registre XXIII. 349.

III s.412

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 16:36:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top