eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 411
Nummer: 669


<-Forrige . Indhold . Næste->

669.

10 Feb. 1653.

En Drabssag paa Ladegaardsmarken.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom hoes os vnderdanigst giøris annsøgning om voris naadigste opreysning vdi en drab sag anngaaennde enn personn, som wed forledenn juletiide paa dend ny Ladegaardsmarck for vor kiøbsted Kiøbenhaffn er bleffvenn død fundenn och formyrt, vdi huilckenn sag formedelst indfaldende julehelligt neffninger ey strax er opkreffvitt, da haffve wi aff øffrigheds mackt och møndighed samme sag opreyst och fornyett, saa och hermed opreyser och fornyer, saa derom paa tilbørlige steder igienn maa paatalis och wed ordentlig proces och landsloff vdføris, ligesom det i rette tid haffde skeed værit. Forbydendis etc. Hafniæ dend 10 februarij 1653.

Sæl. Registre XXIII. 327.

III s.411

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 11:01:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top