eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.662

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 407-408
Nummer: 662


<-Forrige . Indhold . Næste->

662.

12 Dec. 1652.

Skøde paa et Hus ved Toldboden.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, att wi Simon Croneberg paa underdanigst ansøgning och begiering naadigst haffuer bevilgett och

III s.407

tillatt, saa och hermed bevilger och tillader, att hannem udi betalling maa forvndes for 320 rdlr., som hannem for giortt skoemager arbeyd udi vor elskelig kiere her broders salig och høylofflig ihuekommelses tiid tilkom, en liden huus os tilhørig sammesteds uden Østerportt vid Toldboen, huor tolderen os elskelig Jens Bøysen tillforne skall haffue hafft sin skriffuer cammer och siden skall haffue verett tilluct, dog skall hand tiltenct vere paa egen bekostning dett att lade nederbryde och borttfløtte. Forbiudendes etc. Hafniæ 12 decembris 1652.

NB. Tuende regenskaber paa forskreffne 320 rdlr. er bleffuen Kongelig Mayestet leffuerett, som aff prindzesinden var underskreffuen och bleff brendtt.

Sæl. Registre XXIII. 303-304.

III s.408

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 10:13:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top